VDC Trebnje

V času globalne ekonomske krize in posledično, različnih varčevalnih ukrepov na vseh ravneh, kjer je v ospredju skrb za lastno eksistenco, so izrazito socialni projekti redki, a zato toliko bolj potrebni. V novem urbanem središču Trebnjega je bila spomladi dokončana »sončna« hiša za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Projekt je nastal na pobudo lokalnega društva Sožitje, ki mu je z mnogo vložene energije in s precejšnjimi lastnimi zbranimi sredstvi uspelo k investiciji pritegniti tudi državo.

Konceptualno je objekt zasnovan racionalno in preprosto z jasno členitvijo vsebin po etažah od javnih, preko skupnih do zasebnih. V spodnji (pol kletni) etaži je urejen center za izobraževanje in delovno usposabljanje, ki je namenjen tudi zunanjim uporabnikom. Zato ima poleg notranje povezave še lasten zunanji vhod. V pritličju je urejen velik dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo, namenjen skupni uporabi stanovalcev. Ta del objekta se široko odpira na zunanjo teraso (atrij). V isti etaži najdeta mesto tudi garsonjera za vodjo doma in društvena pisarna. V vrhnji etaži so urejene eno in dvo-posteljne sobe varovancev.

Logika objekta je enostavna in jasna, taka kot mora biti, lahko razumljiva in preprosta za uporabo. Stavba je atrijska, zasnovana na kvadratnem tlorisu s četrtinskim izsekom, ki je oblikovan v delno pokrito teraso. Obod izseka, ki ga oblikujeta atrijski fasadi in tla terase, je izdelan enotno iz masivnega macesnovega lesa. Vsi prostori, in tudi vsi vhodi, so nanizani ob dveh, med seboj pravokotnih oseh, ki se v stičišču razširita v odprto stopnišče z dvigalom.

Arhitekturni izraz namenoma ne želi izstopati s kakršno koli nekonvencionalno unikatnostjo, prav tako pa tudi noče ostati neprepoznaven. Z domišljenimi detajli in izborom kvalitetnih materialov stavba ne učinkuje skromno. Žive rumene (sončne) barve na obodnih fasadah želijo biti všečne. Stroga in dosledno izpeljana kompozicija fasadnih odprtin pa umirja celotno podobo stavbe in uravnoteži morebitno pretirano slikovitost.

Lokacija: Trebnje

Naročnik: Sožitje, društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju občine Trebnje

Avtorji: Andrej Ravnikar u.d.i.a., Gorazd Ravnikar u.d.i.a.,

Sodelavci: Mojca Sterle u.d.i.a., Domen Šega abs.k.a.

Površina: 863 m2

Leto izgradnje: 2009