Tobačna mesto

S preobrazbo območja se načrtuje devet stanovanjskih stolpičev, en velik hibridni objekt, 3000 parkirnih mest in nekaj tisoč kvadratnih metrov površin za mestno upravo, kulturne in javne programe – naj bi prišlo do širitve mestnega središča prestolnice, saj naj bi Tobačna mesto postalo poslovno, upravno, bivalno, storitveno, kulturno in izobraževalno središče.
 

Investitor: Privatni

Odgovorni projektant: Gorazd Ravnikar u.d.i.a.

Leto začetka izgradnje: 2012