Postaja Pragersko

V sklopu projekta rekonstrukcije železniške postaje Pragersko je bilo potrebno zaradi preureditve prometnega vozlišča in posledične rušitve nekaterih funkcionalnih objektov na območju postaje, preurediti in rekonstruirati obstoječe postajno poslopje na naslovu Kolodvorska 6 -8.

Tipologija objekta:

Stavba kolodvora na Pragerskem je bila zgrajena v letu 1872 kot zametek bodočega križišča na južni železnici. Ob izgradnji vzhodne železnice od Pragerskega do Budimpešte je postaja dobila pravo veljavo. Tipološko je lep primer Avstro-Ogrskega infrastrukturnega železniškega objekta s simetrično zasnovanim vhodom iz zaledja proti peronu, vzdolžnim . Glavna oblikovna motiva sta privzdignjeni (nadstropni) osrednji del objekta ter velik nadstrešek vzdolž objekta na peronski strani. Stavba je bila v veliki eksploziji oklepnega vlaka leta 1917 močno poškodovana. Takrat so bile izvedene nekatere dozidave, na novo pa je bila postavljena tudi peronska nadstrešnica.

Investitor: RS, Ministrstvo za infrastrukturo

Odgovorni projektant:  GORAZD RAVNIKAR, univ. dipl. inž. arh.

Odgovorni vodja projekta:   Jernej Geč,univ. dipl. inž. grad.

leto projekta: 2016

leto izgradnje: 2023