OŠ Sostro

Obstoječa šola (pred dozidavo in prenovo) je bila grajena v dveh delih in sicer: stara šola iz leta 1902 (»Ljudska šola Sostro«) in prizidek iz leta 1976, grajen s samoprispevkom. Gre za eno od šol na obrobju mesta, kjer število učencev stalno in še vedno narašča. Imeli so enoinpol izmenski pouk, preskromno telovadnico, bili so brez knjižnice in računalniške učilnice in imeli vrsto drugih neskladij s potrebami in normativi.

Dozidava in prenova je potekala v treh fazah od 2003 do 2006 tako, da je pouk kljub zahtevnim gradbenim posegom ves čas potekal v sicer improviziranih, a še sprejemljivih pogojih. Najprej je bil zgrajen prizidek A z novima telovadnicama, učilnicami razredne stopnje, knjižnico, multimedijsko učilnico in centralno večnamensko avlo.

Druga faza prenove (faza B) je obsegala rekonstrukcijo prizidka iz leza 1976, kjer so bili nekateri prostori (neustrezna telovadnica) odstranjeni in nadomeščeni z novimi, ostali prostori pa temeljito prenovljeni. Preurejen trakt je namenjen predvsem učilnicam predmetne stopnje, novi kuhinji in jedilnici.

V zadnji fazi (C) so bili rekonstruirani prostori v najstarejšem delu šole iz leta 1902. Po prenovi so tu urejeni prostori uprave šole in učilnice prvih razredov.

 

Lokacija:  Sostro, Ljubljana

Avtorji: Gorazd Ravnikar, u.d.i.a., Andrej Ravnikar, u.d.i.a

Sodelavci: Andrej Weingerl, u.d.i.a, Sarah Lavrič, u.d.i.a., Mojca Sterle, u.d.i.a., Miha Jenko, u.d.i.a., Domen Šega, abs.kr.arh.

Konstrukcija: Janko Mele, univ.dipl.inž.gr.

Strojne inštalacije: Biro Petkovski, d.o.o.

Elektro inštalacije: Eldata, d.o.o.

Površina: 2.800 m2 novogradnja, 2.400 m2 rekonstrukcija

Leto izgradnje: 2006