OŠ Livada

Projekt obsega dozidavo dveh novih učilnic in celovito prenovo z energetsko sanacijo osnovne šole Livada v Ljubljani. Projekt je izvajan v javno-zasebnem partnerstvu in sofinanciran s kohezijskimi sredstvi EU.

Lokacija:  Ljubljana

Avtorji: Gorazd Ravnikar, u.d.i.a.

Sodelavci: Ksenija Pirc, u.d.i.a., Uroš Pirnat, abs.arh.

Leto izgradnje: 2021