OŠ Kašelj

Osnovna šola Kašelj je zasnovana tako, da se v obstoječi zgradbi obdrži prve štiri razrede (4 x 2 učilnice), ki predstavljajo izrazito razredno stopnjo. Na vzhodno stran se jih poveže preko vhodne, večnamenske avle z ostalimi šolskimi prostori (5. razredi razredne stopnje in vsi prostori predmetne stopnje od 6. do 9. razreda). Program celotne šole je tako smiselno razporejen v dveh, medsebojno povezanih etažah.

Glavni vhod za učence je skupen in urejen na meji med obstoječim in novim objektom. Prostor pred vhodom je prekrit z dokaj velikim nadstreškom nadstropne etaže tako, da se učenci tu lahko zadržujejo tudi v deževnem vremenu. Vhodni vetrnik predstavlja nekakšno križišče, kjer se učenci razdelijo. Nižja stopnja na desno v obstoječi objekt, višja stopnja na levo v novi prizidek. Iz osrednjega, povezovalnega dela je tudi vhod v jedilnico za obe skupini učencev.

 

Lokacija: Polje, Ljubljana

Avtorji: Gorazd Ravnikar, u.d.i.a., Andrej Ravnikar, u.d.i.a

Sodelavci: Sarah Lavrič, u.d.i.a., Mojca Sterle, u.d.i.a.

Leto izgradnje: 2010