OŠ Dragomelj

Projektna dokumentacija je bila izdelana na podlagi izbrane rešitve na vabljenem natečaju v marcu leta 2000. Objekt šole in otroškega vrtca je zgrajen na izpostavljeni in občutljivi lokaciji ob cestni povezavi med Šentjakobom in Domžalami na začetku naselja Dragomelj. Prostori so namenjeni učencem iz obrobja občin Domžale in Ljubljane, zato je investicija skupna. Gre za šolo z 18-imi oddelki (do 500 učencev) in vrtec s tremi oddelki (do 60 otrok).

Zaradi obstoječih kvalitet prostora, ki so bile še posebno izražene v mnenju Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, smo se odločili, da bomo optimalno ohranili naravne značilnosti in kvalitete. Program smo razporedili v tri sicer ločene, vendar med seboj fizično in funkcionalno povezane trakte. Sklopi objektov so relativno nizki (le pritličje in delno nadstropje). Prekrili smo jih z »zelenimi strehami«, ki se pri vsakem objektu na eni strani stikajo s tlemi in se v mehkem loku vzpenjajo do najvišje točke. Tako smo vrnili »odvzete« travne površine in ohranili neposreden stik z okolico, klančine streh pa hkrati omogočajo različne rekreativne dejavnosti na prostem (na primer sankanje, igro otrok, prostor za gledalce ob zunanjih igriščih in podobno).

Lokacija: Dragomelj

Naročnik: Občina Domžale, Mestna občina Ljubljana

Avtorji: Gorazd Ravnikar, u.d.i.a., Andrej Ravnikar, u.d.i.a.

 

Sodelavci: Andrej Weingerl, u.d.i.a, Sarah Lavrič, u.d.i.a., Mojca Sterle, u.d.i.a., Miha Jenko, u.d.i.a., Domen Šega, abs.kr.arh.

Površina:  3290 m2 osnovna šola,  662 m2 otroški vrtec

Leto izgradnje: 2006