Most čez Krko

Javni natečaj je bil izveden v dveh delih, predstavljeni sta obe rešitvi.

Koncept 2: Pri izbiri koncepta premostitve je bilo naše osnovno vodilo skonstruirati mostova s čim manjšim posegom v občutljivo naravno okolje ob reki Krki. Cestni most premošča dolino srednje Krke z elegantno vitko premostitveno konstrukcijo, ki se blizu robov struge opira na elegantna razvejana stebra. Premostitev obrežij je izvedeno le z po dvema velikima razponoma, premoščanje Krke pa z mogočnim osrednjim razponom ločnega intradosa.
Oba sredinska stebra, ki podpirata premostitev ločnega intradosa preko reke ne smeta ostati zgolj na nivoju logične in racionalne inženirske rešitve. Zaradi bližine pešaške brvi in obrežnih rekreacijskih površin sta zelo pomembna gradnika v oblikovanju obvodnega urbanega prostora. Kot taka naj zato postaneta lokalni atrakciji in glavna tvorca identitete prostora na lokalnem nivoju. Stebra sta oblikovana tako, da se iz enotnega stebla elegantno razvejata v štiri »veje«, ki nežno, kot prsti, podprejo mostno konstrukcijo. Elegantna rešitev vsebuje tektoniko drevesne rasti in jo transformira v logično konstrukcijsko formo.
Stebra brvi za pešce sledita osnovnemu oblikovnemu motivu kot nekakšen šibak odmev v prostoru. Vitka, oblikovno izščičena, skrajno racionalna, ter sodobna premostitvena konstrukcija na eleganten način kot tanka linija v blagih krivuljah povezuje oba bregova. Spominja na tradicionalne brvi preko hudournikov, ter je po svoji zasnovi najbližja arhetipski podobi brvi.

Lokacija: prometna povezava med avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem Mestu in priključkom Maline

Avtorji idejne zasnove: Iztok TURK, univ. dipl. inž. grad., Gorazd RAVNIKAR, univ. dipl. inž. arh.,Vid LJUBETIČ, Matej OMAN, univ. dipl. inž. grad., Mojca ANTONIČ, univ. dipl. inž. arh., Marija PETERCA, grad. teh., Milivoj ROČENOVIČ, univ. dipl. inž. grad., Miran KRIVEC, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Sodelujoči: Jan Žiher
 
2. mesto na javnem natečaju