Prizidek k Medicinski fakulteti v Ljubljani

Projekt predstavlja arhitekturno intervencijo v zelo občutljivem mestnem prostoru, ki ga tvorijo Ljubljanica s Plečnikovimi zapornicami, cerkev S. Petra in kare bivše šempetrske kasarne v katerem domuje medicinska fakulteta. Nadomestitev historičnega južnega krila kasarne z novim objektom za potrebe dveh raziskovalnih inštitutov je zahtevna naloga, ki smo jo avtorji rešili s harmoničnim spajanjem delno rekonstruiranega starega objekta in zadržano arhitekturno govorico novega krila. Zaradi zavestne uporabe klasičnih ter okoljsko prijaznih »in situ« materialov (omet, terakota) in zaradi prepletenega spoja novega in starega na način prebadanja dveh volumnov je ustvarjena decentna harmonija. Preplet historičnega in sodobnega daje arhitekturni formi potrebno mero brezčasnosti.
 

Lokacija:  Vrazov trg 2, Ljubljana

Avtorji: Gorazd Ravnikar, Andrej Ravnikar

Sodelavci: Mojca Sterle, Janez Bizjak, Meta Polh

Površina: 2.800 m2

Leto izgradnje: 2013