Natečaj Kampus Vrazov trg

Zasnova predlagane dozidave dosledno upošteva koncept pet-traktnega zaprtega kareja s prirezano JZ stranico, kjer se centralno nahaja historični vhod v formi timpanona. Ohranja se južno in zahodno krilo. Severno krilo se, skladno s smernicami ZVKDS,  nadomesti z novim objektom, ki ohranja osnovne gabarite (silhueto) z namenom ohranitve homogenega urbanega okvirja Šempeterske cerkve.
Pretežno zastekljeno strukturno fasado bodo tudi na vzhodni strani prekrivale horizontalne lamele iz terakote, ki ščitijo zasteklitve pred soncem in pred cestnim hrupom. Terakotne lamele harmonično nadaljujejo, že začeti, oblikovni princip, ki je realiziran na južnem krilu. Lamelna fasada nad glavnim vhodom bo prekinjena tako, da bo jasno označevala njegovo pozicijo vzdolž ulice.
Glavni volumen nove stavbe je umeščen v dvorišče kareja. Njegovo oblikovanje je izrazito funkcionalno in zadržano, kakor to narekuje vsebina. Skeletna zasnova v rastrih približno 8×8 in 8×11 metrov nudi fleksibilno okolje v katerega se lahko poljubno umeščajo vsakokratne vsebine.
Zaradi zahtev po naravni osvetljenosti prostorov je v sredini stavbe svetlobni atrij, dimenzij 8x27m, ki se dviga od avle v pritličju do strehe. Atrij je prekrit s stekleno streho v nivoju nad 1.nadstropjem.
Nova stavba se v prvem in drugem nadstropju direktno spaja z obstoječo. Hodniki, stari in novi se povežejo v venec, ki v vsaki etaži poveže celo stavbo.
Dvorišče znotraj kareja se oblikuje kot meditativni park z različnimi vsebinami. Park je direktno povezan z vsemi trakti stavbe.
 

Lokacija:  Vrazov trg 2, Ljubljana

Avtorji: Gorazd Ravnikar, univ.dipl.inž.arh.
Sašo Leskovar, mag. inž. arh.
Petra Sajovic, univ. dipl. inž. arh.
Sara Jesihar, mag. inž. arh.
Mirko Borjanović, dipl. inž. arh.

Leto natečaja: 2022

2. mesto