Hotel Preddvor

Idejna zasnova predvideva odstranitev obstoječega nefunkcionalnega hotela ob Preddvorskem jezeru, sprostitev jezerske obale in gradnjo novega hotelsko-zdraviliškega kompleksa.
 

Lokacija: Preddvor

Naročnik: privatni

Avtorji: Gorazd Ravnikar

Površina: 11.500 m2

Leto projekta: 2020