Dozidava urgence DTS - UKC

Projekt je obsegal zgraditev heliporta in dozidavo obstoječe stavbe arhitekta Stanislava Kristla. Ohranjen je bil koncept vzdolžnih lamel in ostrih zaključkov fasade ob Bohoričevi ulici.

Izgradnja heliporta je potekala v okviru izgradnje projekta Diagnostično-terapevtskega servisa (DTS) oz. nove urgence v UKC Ljubljana. Ploščad ima premer 34 metrov in je pozicionirana na jekleni nosilni podkonstrukciji, nameščeni na strehi objekta prizidka DTS. Komunikacijsko je neposredno povezana s prostori, kjer se izvaja urgentna medicinsko-zdravstvena dejavnost v UKC Ljubljana.

Lokacija:  Bohoričeva ulica, Ljubljana

Avtorji: prof. dr. Stanislav J. Kristl u.d.i.a.

Vodja projekta prenove: Gorazd Ravnikar u.d.i.a.

Površina: 18.000 m2

Leto izgradnje: 2006