Dom starejših občanov Trebnje

Projekt gradi zasnovo objekta na čvrsti formi polodprtega kareja, ki ga preseka klančina. Takšna forma v merilu urbanizma pomeni sorazmerno ugodno izrabo parcele, sama postavitev pa dobra prometne navezave novega objekta. Cezura, ki jo ustvarja klančina preko celega objekta, ustvarja hkrati element umirjene atrakcije in enostavno možnost navezave druge faze na celoto. Tlorisna zasnova in razvoj po etažah sestavljajo racionalno dispozicijo osnovnih programskih sklopov v okvirih normativov. Prostori, namenjeni bivanju starejših oseb, so približno enakovredno osončeni, skupni prostori in prostori za terapijo pa s položajem v tlorisu vnašajo duhovitost v, sicer funkciji podrejeno zasnovo. Oblikovanje fasad izhaja predvsem iz refleksije posameznih programskih sklopov, je torej oblikovana racionalno in zadržano.

Površine:

  • 3342m2 zaprtih prostorov za oskrbovance, ki obsegajo 6 bivalnih enot, centralno jedilnico, večnamenski prostor, knjižnico, fizioterapijo, ambulanto in trgovino z bifejem.
  • 156m2 dodatnih površin za delavnico pod posebnimi pogoji in za prostore društva upokojencev.
  • 82m2 domska kapela.
 

Lokacija:  Stari trg 63, Trebnje

Avtorji: Gorazd Ravnikar, Andrej Ravnikar, Bojan Vavpotič

Leto izgradnje: 1994

Nadkritje centralnega atrija: 2002

Dozidava zahodnega krila: 2008