slovensko
home
<>
OFFICE
Pravna seba
DIA d.o.o. Ljubljana
Poljanski nasip 28, 1000 Ljubljana

tel:01/431-03-56
fax:01/431-48-84
e-mail:arhitekt@dia.si
url:www.dia.si

id. št.:SI 85707775
matična št.:5424143
poslovni račun:SI56 0201 4001 3608 579


vodilni projektant
Andrej Ravnikar univ. dipl. inž. arh.
tel:01/431-03-56
e-mail:andrej.ravnikar@dia.si

Vodilni projektant in revident / Namestnik direktorja
Gorazd Ravnikar univ. dipl. inž. arh.
tel:01/431-03-56
e-mail:gorazd.ravnikar@dia.si