english
domov
       
tekoči leto ime kategorija     
PRIZIDEK K MEDICINSKI FAKULTETI V LJUBLJ DOZIDAVA MEDICINSKE FAKULTETE TOBAČNA MESTO TOBAČNA 001 Kulturni center VRTEC V RIBNICI OSNOVNA ŠOLA R. JAKOPIČ 2009 VDC Trebnje PRENOVA VELIKE DVORANE MESTNEGA DOMA
TOBAČNA MESTO / 2011