english
domov
<>
NOVICE
Prvi projekt novega kvarta Tobačna mesto 2010-09-30

Z letom 2011 bo ponudbo Muzeja in galerij mesta Ljubljane dopolnil Kulturni center Tobačna 001. Predstavitev njegovih prostorov je pomenila tudi simbolno prvo dejanje v izgradnji novega mestnega kvarta Tobačna mesto. Investitor v ta veliki urbanistično-arhitekturni projekt, družba IMOS je polaganje temeljnega kamna Tobačne mesta izkoristila tudi za predajo prostorov novega Kulturnega centra mestu Ljubljani oziroma Muzeju in galerijam mesta Ljubljana. Direktor družbe IMOS Branko Kastelic je predajo kulturnega centra pospermil z mislijo: "Pri prenovi sledimo prepoznavni urbanistični in arhitekturni podobi območja, vendar z ohranitvijo nekaj obstoječih objektov, ki so del kulturne dediščine, in med prvimi takimi objekti je prav Kulturni center Tobačna 001."V objektu, v katerem so bile nekoč pomožne dejavnosti Tobačne tovarne (pralnice,...), bo Mestna galerija dobila nov razstavni prostor in garsonjero za rezidenčne umetnike, v zgornjem nadstropju pa bodo razstavili stalno zbirko Tobačnega muzeja. Gre za gradivo, ki sta ga Mestni muzej in Tobačna Ljubljana kot Tobačni muzej delno razstavila že leta 1991. Šele v novih prostorih pa bo mogoča predstavitev celotne zbirke, ki je sicer trenutno v fazi preselitve in prenove. Predstavitev na način študijskega depoja bo med drugim poudarjala ohranjanje in preučevanje dediščine tobačne tovarne kot pomembnega segmenta premične kulturne in tehniške dediščine. Ob zbirki bodo razstavni prostor zaznamovali tudi posamezni stavbni deli iz drugih objektov nekdanje tobačne tovarne. Integracija teh delov v novo razstavišče je bila načrtovana v sodelovanju s spomeniškovarstveno službo oziroma v sodelovanju z Ireno Vesel Kopač z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Navodila spomeniškega varstva je moral upoštevati tudi arhitekt Gorazd Ravnikar, ki je načrtoval prenovo objekta.

Ponudbo Kulturnega centra Tobačna 001 bo zaokrožila garsonjera, namenjena rezidenčnim umetnikom, gostom Mestne galerije. Kot je poudaril direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane Blaž Peršin, bo to povsem prvo rezidenčno stanovanje za umetnike v Ljubljani. Rezidenčni umetniki bodo sooblikovali tudi program galerijske dejavnosti v pritličju. Vodilo te dejavnosti naj bi bil dialog med kuratorjem in dvema umetnikoma oziroma naj bi galerija postala prostor 'soočenja' vsakič drugih dveh ustvarjalcev iz dveh različnih okolij in tudi iz dveh različnih področij kulturnega ustvarjanja. Ob tem velja omeniti, da bo prostor v Kulturnem centru Tobačna 001 postal drugi osrednji prostor dejavnosti Mestne galerije, saj slednja ne bo več delovala na Cankarjevem obrežju, ampak bo ohranila le še svoj tradicionalni domicil na Mestnem trgu.

Zapisala Polona Balantič za MMC.

 

Otvoritev VDC 2009-06-17

V petek 19. junija ob 18.00 bo slavnostna otvoritev novega Varstveno-delovnega Centra v Trebnjem.

Objekt je bil zgrajen in opremljen, skladno s terminskim planom, v letu dni.

Začetek gradnje VDC 2008-05-29

V četrtek 29. maja 2008 se je ob 11.00 uri s krajšo slovesnostjo začela gradnja Varstveno delovnega centra v Trebnjem 

Začetek realizacije prostorov potrebnih za varstveno delovni center (VDC) segajo še v čas, ko je smo načrtovali  in realizirali Dom starejših občanov v Trebnjem, to je v leta med 1992 in 1996. Takrat so bili v pritličju prizidka tega doma zgrajeni prostori delavnic, ki uspešno obratujejo že več kot osem let, žal pa se je pokazalo, da so premajhni. Potrebna bo povečava, ki pa v navezavi na obstoječe prostore ni bila mogoča, zato morasmo iskali novo lokacijo. Občina je v neposredni bližini velikodušno ponudila ustrezno zemljišče in tako smo lahko v letu 2001 pripravili predlog zazidalnega načrta »Stari trg-DSO«, ki je bil v oktobru leta 2002 potrjen. V sklopu tega zazidalnega načrta smo načrtovali tudi območje namenjeno za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki obsegajo tako delavnice VDC z ustrezno kapaciteto, kot bivalne prostore za osebe z lažjimi in srednjimi motnjami v duševnem razvoju ter po potrebi domsko varstvo. Objekt, ki je v gradnji, obsega prostore bivalne skupine za 13 oseb, prostore za izvajanje storitev VDC s kapaciteto do 16 oseb in upravne prostore Sožitja.